เพลินตาปราสาทหิน เยือนถิ่น โบราณสถาน เก่ากาลประวัติศาสตร์ ผุดผาดสาวเรณู สวยหรูไหมแพรวา งามตาน้ำตกใส ป่าใหญ่สวย รวยไม้ดอก ทะเลหมอกภูเขา หนาวสุด แห่งสยาม

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                     ภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเขตหรือภาคหนึ่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่บนแอ่ง
โคราช และ แอ่งสกลนคร มีแม่น้ำโขงกั้นเขตทางตอนเหนือ และ คะวันออกของภาค ทางด้านใต้จรดชาแดนกัมพูชาทางตะวันตกที่มี
เทือกเขาเพชรบูรณ์ และ เทือกเขาดงพญาเย็นเป็นแนวกั้นแยกจากภาคเหนือและภาคกลาง ภาคอีสานยังมีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศไทย
ประมาณ 168,854 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่ร้อยละ 33.17 เทียบได้กับหนึ่งในสามของพื้นทืทั้งหมดของประเทศไทยจัดว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย เทือกเขาที่สูงที่สุดของภาคอีสาน คือ ยอดภูโล  ภูหลวง และ ภูกระดึง ซึ้งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของชาวอีสาน
ในหลายจังหวัดด้วย เช่น  แม่น้ำห้วยหลวง แม่น้ำชี ลำตะคลอง แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย แม่น้ำพรม แม่น้ำมูล แม่น้ำสงคราม


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนจังหวัดทั้งหมด 20 จังหวัด โดยมีรายชื่อจังหวัดดังนี้

                                                                               1. จังหวัดนครราชสีมา             11. จังหวัดกาฬสินธุ์
                                                                               2. จังหวัดอุบลราชธานี             12. จังหวัดมหาสารคาม
                                                                               3. จังหวัดขอนแก่น                   13. จังหวัดนครพนม
                                                                               4. จังหวัดบุรีรัมย์                      14. จังหวัดเลย
                                                                               5. จังหวัดอุดรธานี                   15. จังหวัดยโสธร
                                                                               6. จังหวัดศรีสะเกษ                  16. จังหวัดหนองคาย
                                                                               7. จังหวัดสุรินทร์                      17. จังหวัดหนองบัวลำภู
                                                                               8. จังหวัดร้อยเอ็ด                    18. จังหวัดบึงกาฬ
                                                                               9. จังหวัดชัยภูมิ                       19. จังหวัดอำนาจเจริญ
                                                                               10. จังหวัดสกลนคร                20. จังหวัดมุกดาหาร

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/ภาคอีสาน_(ประเทศไทย)

 

โครงงานบูรณาการ O-Net 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี