เสน่ห์ปะการัง เยือนยังทะเลมรกต สวยสดป่าไม้ ไข่มุกขึ้นชื่อ เลื่องลือ นกน้ำ ถิ่นถ้ำกลางทะเล เสน่ห์ เรือกอและ แวะน้ำตกอุดม ชมหมู่เกาะ ไพเราะนกเขาชวา ศิลป์ล้ำค่าปักษ์ใต้

                                            ภาคใต้ของประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศพม่าและมาเลเซีย และติดกับทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามัน
                      อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก มีทรัพยากรมากมาย ทั้งแร่ประเภทต่างๆ ป่าไม้ ชายหาดและหมู่เกาะที่สวยงาม
                      มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับโลกมากมาย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่น ปลูกยางพารา ทำงาน
                      ในเหมืองแร่ ทำงานบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น

                      ภาคใต้ประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด 14 จังหวัด ดังนี้

                                            1. จังหวัดกระบี่
                                            2. จังหวัดชุมพร
                                            3. จังหวัดตรัง
                                            4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                            5. จังหวัดนราธิวาส
                                            6. จังหวัดปัตตานี
                                            7. จังหวัดพังงา
                                            8. จังหวัดพัทลุง
                                            9. จังหวัดภูเก็ต
                                            10. จังหวัดยะลา
                                            11. จังหวัดระนอง
                                            12. จังหวัดสงขลา
                                            13. จังหวัดสตูล
                                            14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่มา: http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/ภาคใต้มีกี่จังหวัด-อะไรบ้าง/

 

โครงงานบูรณาการ O-Net สามกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี