เสน่ห์ปะการัง เยือนยังทะเลมรกต สวยสดป่าไม้ ไข่มุกขึ้นชื่อ เลื่องลือ นกน้ำ ถิ่นถ้ำกลางทะเล เสน่ห์ เรือกอและ แวะน้ำตกอุดม ชมหมู่เกาะ ไพเราะนกเขาชวา ศิลป์ล้ำค่าปักษ์ใต้
ภาคใต้

 

                                     ภาคใต้ เป็นภูมิภาคหนึ่งของไทย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก และทะเลอันดามัน
                                ทางฝั่งตะวันตก มีเนื้อที่รวม 70,715.2 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจดใต้ประมาณ 750 กิโลเมตรทุกจังหวัด
                                ของภาคมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลาและจังหวัดพัทลุง

                                                                                                 ภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัด 14 ดังนี้

               1.นครศรีธรรมราช
               2.กระบี่
               3.ชุมพร
               4.ตรัง
               5.นราธิวาส
               6.ปัตตานี
               7.พังงา
               8.พัทลุง
               9.ภูเก็ต
              10.ยะลา
              11.ระนอง
              12.สงขลา
              13.สตูล
              14.สุราษฎร์ธานี    

                                            ที่มา:https://th.wikipedia.org/wiki/ภาคใต้_(ประเทศไทย)

โครงงานบูรณาการ O-Net สามกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี