แหล่งเกษตรกรรม เลิศล้ำหัตถศิลป์ เยือนถิ่นกรุงเก่า เสน่ห์เจ้าพระยา องามตาวัดพระศรี ฯ ที่ตั้งเมืองหลวงไทย ลือไกลพระราชวัง ชายฝั่งทะเลงาม ชื่นฉ่ำน้ำตก มรดกภาคกลาง

ภาคกลาง

ภูมิภาคตอนกลางของไทย ครอบคลุมพื้นที่แห่งที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่กึ่งกลางระหว่างภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ในบางบริบท ภาคกลางอาจหมายรวมถึงภาคตะวันตกและภาคตะวันออกด้วย

ภาคกลางประกอบไปด้วยเขตการปกครอง 22 จังหวัด

                  1.กรุงเทพมหานคร
                  2.กำแพงเพชร
                  3.ชัยนาท
                  4.นครนายก
                  5.นครปฐม
                  6.นครสวรรค์
                  7.นนทบุรี
                  8.ปทุมธานี
                  9.พระนครศรีอยุธยา
                10.พิจิตร
                11.พิษณุโลก
                12.เพชรบูรณ์
                13.ลพบุรี
                14.สมุทรปราการ
                15.สมุทรสงคราม
                16.สมุทรสาคร
                17.สระบุรี
                18.สิงห์บุรี
                19.สุโขทัย
                20.สุพรรณบุรี
                21.อ่างทอง
                22.อุทัยธานี

                                                                                   ที่มา   https://th.wikipedia.org/wiki/ภาคกลาง_(ประเทศไทย)     

    

โครงงานบูรณาการ O-Net สามกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี