เสน่ห์ปะการัง เยือนยังทะเลมรกต สวยสดป่าไม้ ไข่มุกขึ้นชื่อ เลื่องลือ นกน้ำ ถิ่นถ้ำกลางทะเล เสน่ห์ เรือกอและ แวะน้ำตกอุดม ชมหมู่เกาะ ไพเราะนกเขาชวา ศิลป์ล้ำค่าปักษ์ใต้


ภาคใต้

[ประวัติ]

   

                       
                           ภาคใต้
ของประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศพม่าและมาเลเซียและติดกับทะเลอ่าวไทยและทะเล
                   อันดามัน   อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก มีทรัพยากรมากมายทั้งแร่ประเภทต่างๆป่าไม้ชายหาดและหมู่เกาะ
                   ที่สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับโลกมากมายประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูก
                   ยางพารา   ทำงานในเหมืองแร่ ทำงานบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น

                                                                          ภาคใต้ประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด 14 จังหวัด ดังนี้
                                                                                                      1. จังหวัดกระบี่
                                                                                                      2. จังหวัดชุมพร
                                                                                                      3. จังหวัดตรัง
                                                                                                      4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                                                                                      5. จังหวัดนราธิวาส
                                                                                                      6. จังหวัดปัตตานี
                                                                                                      7. จังหวัดพังงา
                                                                                                      8. จังหวัดพัทลุง
                                                                                                      9. จังหวัดภูเก็ต
                                                                                                    10. จังหวัดยะลา
                                                                                                    11. จังหวัดระนอง
                                                                                                    12.จังหวัดสงขลา
                                                                                                    13. จังหวัดสตูล
                                                                                                    14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่มา http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/ภาคใต้มีกี่จังหวัด-อะไรบ้าง/         

 

โครงงานบูรณาการ O-NET สามกลุ่มสาระการเรียนรู้
  โรงเรียน นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี