สวยศิลป์ล้านนาเสน่หาทะเลหมอก ป่าไม้งามหลายน้ำตกมรดกประเพณี ชนเผ่ามีมากหลากผ้าทอมือ เลื่องลือฟ้อนเล็บ เก็บภาพขันโตก เสน่ห์โลกถิ่นเหนือ

ประวัติศาสตร์

ภาคเหนือ

 

                                                                               ภาคเหนือของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน
                                                              มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 93,690.85 ตารางกิโลเมตร มีประชากร ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 ทั้งสิ้น 6,146,599 คน
                                                             ภาคเหนือเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติประเภทภูเขา
                                                             และน้ำตก อุทยานแห่งชาติ เนื่องจากมีลักษณะเป็นที่สูง
                                                             มีภูเขามากมายและเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญๆหลายสาย
                                                             ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม
                                                             ภาคเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด 9 จังหวัด ดังนี้

                                                                    1. จังหวัดเชียงราย
                                                                    2. จังหวัดเชียงใหม่
                                                                    3. จังหวัดน่าน
                                                                    4. จังหวัดพะเยา
                                                                    5. จังหวัดแพร่
                                                                    6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
                                                                    7. จังหวัดลำปาง
                                                                    8. จังหวัดลำพูน
                                                                    9. จังหวัดอุตรดิตถ์

 

                                                         ที่มา: http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/

 

 

โครงงานบูรณาการ O-NET สามกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี