เพลินตาปราสาทหิน เยือนถิ่นโบราณสถาน เก่ากาลประวัติศาสตร์ ผุดผาดสาวเรณู สวยหรูไหมแพรวางามตาน้ำตกใส ป่าใหญ่สวย รวยไม้ดอก ทะเลหมอกภูเขา หนาวสุด แห่งสยาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

          ภาคอีสานมีทั้งหมด 20 จังหวัด

     1.จังหวัดกาฬสินธุ์ (เดิมชื่อ บ้านแก่งสำโรง)
     2.จังหวัดขอนแก่น (เดิมชื่อ บ้านโนนทัน)
     3.จังหวัดชัยภูมิ (เดิมชื่อ บ้านไชยภูมิ์ ตั้งขึ้นใหม่)
     4.จังหวัดนครพนม (เดิมชื่อ มรุกขรนคร)
     5.จังหวัดนครราชสีมา (เดิมชื่อ เมืองโคราฆะปุระและเมืองเสมา)
     6.จังหวัดบึงกาฬ (เดิมชื่อ เมืองกาฬวาปี)
     7.จังหวัดบุรีรัมย์ (เดิมชื่อ เมืองแปะ)
     8.จังหวัดมหาสารคาม (เดิมชื่อ กุดยางใหญ่ต่อมาเพี้ยนเป็นกุดนางใย)
     9.จังหวัดมุกดาหาร (เดิมชื่อ เมืองมุกดาหารบุรี, เมืองบังมุก)
     10.จังหวัดยโสธร (เดิมชื่อ เมืองยศสุนทร, เมืองสิงห์โคกสิงห์ท่า)
     11. จังหวัดร้อยเอ็ด (เดิมชื่อ เมืองสาเกตุนคร, เมืองฮ้อยเอ็ด)
     12.จังหวัดเลย (เดิมชื่อ เมืองเซไล)
     13.จังหวัดศรีสะเกษ (เดิมชื่อ เมืองคูขันธ์-เมืองศรีนครลำดวน)
     14.จังหวัดสกลนคร (เดิมชื่อ เมืองหนองหานหลวง)
     15.จังหวัดสุรินทร์ (เดิมชื่อ เมืองประทายสมันต์)
     16.จังหวัดหนองคาย (เดิมชื่อ เมืองหล้าหนองคาย)
     17.จังหวัดหนองบัวลำภู (เดิมชื่อ เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน, เมืองจำปากาบแก้วนคร, เมืองกมุทาสัย)
     18.จังหวัดอำนาจเจริญ (เดิมชื่อ เมืองอำนาจเจริญ, บ้านค้อใหญ่)
     19.จังหวัดอุดรธานี (เดิมชื่อ บ้านเดื่อหมากแข้ง)
     20.จังหวัดอุบลราชธานี (เดิมชื่อ เมืองอุบลราชธานีศรีวนาไลยประเทศราช)

ที่มา http://www.เกร็ดความรู้.net/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกี่จังหวัด-อะไรบ้าง/

 

 

โครงงานบูรณาการO-Net สามกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี